SULFURUS 50g

SULFURUS 50g

1,90

Proti americkej múčnatke na egrešoch a múčnatke na okrasných rastlinách a iných plodinách.

Na sklade

Na sklade

SKU 06010110 Kategória

Popis

Kompletné špecifikácie

Proti americkej múčnatke na egrešoch a múčnatke na okrasných rastlinách a iných plodinách.

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl na ochranu viniča, jadrovín, egreša, uhoriek, hrachu, koreňovej zeleniny, pšenice, jačmeňa, raže, okrasných rastlín  škôlok  a  semenáčov  duba  proti  hubovým  chorobám  na  aplikáciu  postrekom  alebo rosením.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKUSULFURUS je  sírnatý  fungicíd  s  ochranným  kontaktným  účinkom,  rýchlym  nástupom  účinnosti  a  reziduálnym  pôsobením  proti  hubovým    patogénom  zo  skupiny  pravých  plesní  s  vedľajším  akaricídnym  účinkom.  Síra  vďaka  svojej  rozpustnosti  v  tukoch  ľahko  preniká  bunkovými membránami spór húb, najmä múčnatiek. Síra je enzymatickou cestou redukovaná na sírovodík a pôsobí ako bunkový jed.

Vhodný do ekologického poľnohospodárstva!

Prípravok  SULFURUS®  je  povolený  pre  použitie  v  ekologickom  poľnohospodárstve  v  súlade  s  Nariadením  Rady  (ES)  č.  834/2007  o  ekologickej  výrobe  a  označovaní  ekologických produktov.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

EgrešPreventívne proti vzniku choroby aplikujte 2x pre pučaním a po vypučaní.Prípravok  aplikovať  v  čase  infekčného  tlaku  choroby  alebo  pri  výskyte  prvých  príznakov  na  bobuliach.Maximálny počet aplikácií za rok 6, interval medzi aplikáciami 7-10 dní.

Okrasné rastlinyPrípravok  aplikovať  na  začiatku  infekčného  tlaku  alebo  pri  výskyte  prvých  príznakov,  t.j.  od  BBCH 11 do 89 (1. list, pár listov, alebo praslen rozvinutý až do plnej zrelosti: plody dosiahli sfarbenie  zrelosti,  začiatok  opadávania  plodov).  Maximálny  počet  aplikácií  za  rok  15,  interval  medzi aplikáciami 6-8 dní.

ViničPrípravok aplikovať v čase infekčného tlaku choroby alebo podľa signalizácie.1. Konvenčné pestovanie: maximálny počet aplikácií za rok 8, interval medzi aplikáciami 7-14 dní závisí od intenzity infekčného tlaku.2. Ekologické  poľnohospodárstvo:  v  podmienkach  ekologického  poľnohospodárstva  možno  použiť max. 50g na 100m2 pre jednotlivú aplikáciu.Počet aplikácií za rok možno zvýšiť avšak pri úmernom znížení aplikačnej dávky prípravku tak, aby maximálna dávka prípravku na plochu nebola prekročená.

JadrovinyPrípravok  aplikovať  v  čase  infekčného  tlaku  choroby  podľa  signalizácie,  prípadne  pri  výskyte  prvých príznakov.1. Konvenčné  pestovanie:  aplikačná  dávka  prípravku  klesá  z  dávky  35g na 100m2  od  obdobia  pred  kvitnutím  do  25g na 100m2  do  obdobia  kvitnutia  na  každý  1  m  výšky  koruny  stromu.  Po  kvitnutí dávka klesá z 20g na 100m2 na 15g na 100m2 na každý m výšky koruny stromu.Maximálny  počet  aplikácií  za  rok  14,  interval  medzi  aplikáciami  7-10  dní  závisí  od  intenzity  infekčného tlaku.2. Ekologické poľnohospodárstvo: v podmienkach ekologického poľnohospodárstva je možné zvýšiť  počet  aplikácií  za  rok  avšak  pri  úmernom  znížení  aplikačnej  dávky  prípravku  tak,  aby  maximálna dávka prípravku na plochu nebola prekročená.Prípravok aplikovať od vývojého štádia BBCH 10 (myšie uško).Dávka  pred  kvitnutím  25g na 100m2  na  každý  m  výšky  koruny  stromu.Dávka po kvitnutí 15g na 100m2 na každý m výšky koruny stromu.Maximálny  počet  aplikácií  za  rok  14,  interval  medzi  aplikáciami  7-10  dní  závisí  od  intenzity  infekčného tlaku.

UhorkaPrípravok aplikovať v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov, t.j. od BBCH 13 (3. pravý list na hlavnej stonke rozvinutý) do BBCH 87 (70 % plodov dosiahlo typické zberové sfarbenie).Maximálny počet aplikácií za rok 6, interval medzi aplikáciami 6-8 dní.

HrachPrípravok aplikovať v čase infekčného tlaku choroby alebo pri výskyte prvých príznakov, t.j. od BBCH 12 (2 listy s prílistkami rozvinuté alebo 2 úponky rozvinuté) do BBCH 79 (zelená zrelosť).Maximálny počet aplikácií za rok 3, interval medzi aplikáciami 6-8 dní.

Koreňová zeleninaPrípravok  aplikovať  v  čase  infekčného  tlaku  choroby  alebo  pri  výskyte  prvých  príznakov  tj.  Od  BBCH  12  (2.  list  rozvinutý)  do  BBCH  49  (ukončenie  rastu,  koreň/buľva  dosiahly  charakteristický tvar a veľkosť).Maximálny počet aplikácií za rok 6, interval medzi aplikáciami 5-7  dní.  Vzhľadom  na  veľký  počet  odrôd  nemožno  vylúčiť  prípadné  riziko  poškodenia.  Pred  ošetrením  doporučujeme  vykonať  test  znášanlivosti  aplikovaním  za  charakteristických  podmienok na malom množstve rastlín.

Pšenica, jačmeň, ražPrípravok  aplikovať  na  jar  pri  výskyte  prvých  príznakov  t.j.  od  BBCH  25  do  61  (5.  odnoží  rozvinutých  až  do  začiatku  kvitnutia).Maximálny  počet  aplikácií  za  rok  2.  Interval  medzi  aplikáciami 7-14 dní.

Dub – škôlky, semenáčePrípravok  aplikovať  po  vyrašení  od  jari  do  leta.  Maximálny  počet  aplikácií  za  rok  3  interval  medzi aplikáciami 10-14 dní.

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku