PROTECT NATURAL odpudzovač krtkov

PROTECT NATURAL odpudzovač krtkov

8,30

Odstráňte vykopanú zeminu z krtincov. Do každého otvoru vložte 2-3 guličky. Potom zakryte otvory zemou.

Na sklade

Na sklade

SKU 06010137 Kategória

Popis

Kompletné špecifikácie

Odstráňte vykopanú zeminu z krtincov. Do každého otvoru vložte 2-3 guličky. Potom zakryte otvory zemou.Guličky tiež umiestňujte na akékoľvek čerstvé kopy, ktoré sa môžu vyskytnúť počas odchodu krtka, ako je tu popísané.Ošetrené miesto je možné ihneď použiť.Prevencia:Produkt používajte iba na odpudenie krtkov v súlade s návodom na použitie. Nepoužívať priamo na zvieratá.Pri práci s výrobkom nejedzte, nepite ani nefajčite. Nevdychujte vôňu guličiek. Po použití si dôkladne umyte ruky teplou mydlovou vodou. Odporúčajú sa ochranné rukavice.Držte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá a mimo dosahu detí a domácich miláčikov.V prípade kontaktu s očami: Oči majte otvorené a niekoľko minút ich jemne vyplachujte veľkým množstvom vody. Ak nosíte kontaktné šošovky, vyberte ich a pokračujte vo vyplachovaní očí. Ak stále pociťujete ťažkosti, obráťte sa na odborníka!Obsahuje citronellol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Skladovanie:Skladujte v originálnom uzavretom obale na suchom a chladnom mieste.Spracovanie odpadu: Guličky sú biologicky odbúrateľné v pôde. Všetky nepoužité guľôčky alebo odpad môžu byť vyhodené do domového odpadu. Nerecyklujte obal produktu.

Obsah: 50 guličiek / krabica; hmotnosť gule: cca. 2 g.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom ! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.