Kumulus WG FLORASERVIS

Kumulus WG FLORASERVIS

2,30

Kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti múčnatke na jabloniach, v trávniku a viniči, proti erinóze a akarinóze na vini ...

Na sklade

Na sklade

SKU 06050096 Kategória

Popis

Kompletné špecifikácie

Kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti múčnatke na jabloniach, v trávniku a viniči, proti erinóze a akarinóze na viniči.Účinná látka:síra 80%Spôsob účinku:kontaktnýKumulus je sírnatý fungicíd s preventívnym kontaktným účinkom, rýchlym nástupom účinnosti a reziduálnym pôsobením proti hubovým patogénom zo skupiny pravých múčnatiek s vedľajším akaricídnym účinkom.Odporúčania k aplikácii:Ošetrenie jabloní sa vykonáva asi 1 týždeň pred kvitnutím v dávke 60 g/10litrov vody a 100m2, po kvitnutí je vhodný do kombinácií. Prvé ošetrenie je v štádiu myšieho uška, ďalšie v 5 – 10-dňových intervaloch podľa infekčného tlaku. Pri teplotách vyšších ako 25 °C neodporúčame vykonávať ošetrenie. Kumulus WG vykazuje účinok na roztočce a obmedzuje skoré infekcie chrastavitosti. Výhodou je možnosť kombinácie s ostatnými používanými fungicídmi.Proti múčnatke na viniči aplikujeme Kumulus WG v dávke 40- 60 g/10litrov vody a 100m2 pred kvitnutím, 40 g po odkvitnutí. Prvé ošetrenie sa vykonáva pri dosiahnutí 20 cm dĺžky výhonov a ďalej podľa potreby a infekčného tlaku v 5 – 10-dňových intervaloch.Proti erinóze a akarinóze na viniči aplikujeme koncentráciu 1,5 – 2,0 % (150–200 g/10litrov vody a 100m2). Aplikuje sa na začiatku pučania.Ochranná lehota pre stolové hrozno je 3 dni a pre spracovanie na víno 42 dní.Miešateľnosť.Viď prílohu.Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravkuOdporúčania pre používateľov veľkospotrebiteľských balení resp. odporúčania spoločnosti BASF nájdete v prílohe.