Hnojivo organické Hero Farmer – univerzálne 5 L

Hnojivo organické Hero Farmer – univerzálne 5 L

5,34

Opis hnojiva: Kvapalné organické minerálne hnojivo, ktoré obsahuje základné živiny: dusík, fosfor, draslík a horčík vo vyváženom pomere.

Nie je na sklade

Nie je na sklade

SKU 05010129 Kategória

Popis

Kompletné špecifikácie

Opis hnojiva: Kvapalné organické minerálne hnojivo, ktoré obsahuje základné živiny: dusík, fosfor, draslík a horčík vo vyváženom pomere. Chemické a fyzikálne vlastnosti: • Celkový dusík (N): 0,6 – 0,8 %• Celkový draslík (K2O): 0,3 %• Celkový vápnik (CaO): 0,16 %• Celkový fosfor (P2O5): 0,07 %• Celkový horčík (MgO): 0,035 %• Síra (S): 0,05 %• Sušina: max. 3,0 %

Hnojivo ďalej obsahuje: Fe, Mn, Zn, Cu, B, MoObsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity v mg/kg sušiny: • Kadmium: 2• Olovo: 100• Ortuť: 1,0• Arzén: 20• Chróm: 100• Meď: 250• Molybdén: 20• Nikel: 50• Zinok: 1200

Použitie: Kvapalné organické hnojivo, ktoré sa používa na hnojenie všetkých druhov poľných a záhradných plodín, trávnatých porastov a kvetov.

Dávkovanie: Odporúčané riedenie vodou v pomere:• 1 : 10 pre záhradné plodiny a kvetyZ 5 litrov hnojiva je možné pripraviť 50 litrov zálievky.• 4 : 10 pre trávnaté porasty5 litrov hnojiva je možné použiť na trávnaté porasty s rozlohou 100 až 150 m2.Maximálna aplikačná dávka je 1 kg sušiny/m2 v priebehu 3 rokov.

Opis aplikácie hnojiva:Tekuté hnojivo je určené na manuálne polievanie celej záhrady a všetkých druhov trávnikov. Zálievku odporúčame aplikovať na dostatočne mokrý povrch trávnika alebo pôdy podľa odporúčaného dávkovania. Po aplikácii hnojiva na trávnatý povrch môžeteplochu opätovne zaliať vodou, aby hnojivo lepšie preniklo do trávnatého povrchu. Po aplikácii na poľnohospodársku pôdu odporúčame bezodkladné zapravenie do pôdy. Na trávnik aplikujte hnojivo raz mesačne. Pri záhradných plodinách je odporúčaná aplikácia 2- až 3-krát ročne. Hnojivo neaplikuje na konzumovateľné časti 14 dní predzberom a v priebehu zberu plodov.

Bezpečnosť a ochrana pri práci: Pri aplikácii hnojiva používajte ochranné rukavice a následne si ruky umyte mydlom pod tečúcou vodou. Pri zasiahnutí očí je potrebné vypláchnutie pod tečúcou vodou, v závažných prípadoch vyhľadajte lekársku pomoc.Prípravok neobsahuje chemikálie, je bezpečný a neškodný pre životné prostredie. Neobsahuje geneticky modifikované organizmy.

Podmienky skladovania:Skladujte v pôvodných a uzavretých obaloch, oddelene od iných hnojív, potravín, krmív a nápojov pri teplote nad 0 °C, mimo priameho slnečného žiarenia a dosahu detí.

Dátum spotreby:Spotrebujte do 6 mesiacov odo dňa plnenia za dodržania podmienok skladovania.Dátum plnenia nájdete na obale