Napíšte nám

Sídlo spoločnosti

KULLA SK, s.r.o.,

Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava

IČO: 31 321 003

DIČ: 2020902785

IČ-DPH: SK2020902785

zapísaná v Obchodném registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 2567/B

bankové spojenie (IBAN): SK52 1100 0000 0029 4000 1862

Napíšte nám

Sídlo spoločnosti

KULLA SK, s.r.o.,

Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava

IČO: 31 321 003

DIČ: 2020902785

IČ-DPH: SK2020902785

zapísaná v Obchodném registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl.č. 2567/B

bankové spojenie (IBAN): SK52 1100 0000 0029 4000 1862

Otváracie hodiny

Záhradné centrum

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Kvetinárstvo Lamač

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 -17:00
zatvorené
zatvorené

Otváracie hodiny

Záhradné centrum

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
8:00 – 19:00
10:00 – 18:00

Kvetinárstvo Lamač

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 – 17:00
9:00 -17:00
zatvorené
zatvorené

Kvetinárstvo Trnavské mýto - Podchod

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
zatvorené
zatvorené

Kvetinárstvo Vajnoria

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00

Kvetinárstvo Trnavské mýto - Podchod

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
zatvorené
zatvorené

Kvetinárstvo Vajnoria

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00
9:00 – 20:00